EL PRAT : El Meu Joc al Mon


La UPASS és la porta d'entrada als serveis socials del Prat. Des d'allà, l'equip de treballadors/ores socials i personal administratiu orienta la ciutadania amb voluntat d'oferir una resposta ràpida a les seves necessitats, especialment en casos d'urgència. 

Fes clic sobre la imatge de sota